Posts by Evelina

De första formerna av bollspel del 2

De första formerna av bollspel del 2

Förutom cuju fanns andra tidiga bollsporter i olika länder. Flera av dem var influerade av cuju, men växte till något...

De första formerna av bollspel del 1

De första formerna av bollspel del 1

Exakt hur länge fotboll funnits som lagsport är det ingen som riktigt vet. Det finns dock mycket gamla dokumenterade former...