Fotboll på 1900-talet och fram tills idag

Fotboll på 1900-talet och fram tills idag

Det var i slutet av 1800-talet som fotboll introducerades i andra europeiska länder och inte längre var en sport som...

Fotboll på 1800-talet

Fotboll på 1800-talet

Den moderna fotbollens historia börjar långt senare än de cirka 2 000 år sedan när bollspelet cuju började spelas i Kina....

De första formerna av bollspel del 2

De första formerna av bollspel del 2

Förutom cuju fanns andra tidiga bollsporter i olika länder. Flera av dem var influerade av cuju, men växte till något...

De första formerna av bollspel del 1

De första formerna av bollspel del 1

Exakt hur länge fotboll funnits som lagsport är det ingen som riktigt vet. Det finns dock mycket gamla dokumenterade former...